Home

Vol trots mogen wij als CV de Ossedrijvers melden dat onze Riëtte vandaag een koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen.


Riëtte is al sinds 1980 lid van onze vereniging. Eerst als prinses en daarna als zéér actief lid en bestuurslid.

Vanwege haar ervaring is ze de vraagbaak van de vereniging voor wat betreft tradities en historie.


Wij zijn haar héél dankbaar voor haar werk voor onze vereniging.

Zodoende zijn wij blij dat onze Koning ook heeft ingezien dat ze een extra pluim verdiend in de vorm van een Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau.


Riëtte, nogmaals van harte proficiat en bedankt voor jouw tomeloze inzet.

Riëtte Nijboer- Van Oss koninklijk onderscheiden

Carnaval 2022 in Sterksel

Beste Drijvers/Drijverinnekes,

 

Een half jaar geleden, toen we net weer bijeen konden komen, zijn we vol goede moed begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe carnavalsseizoen. De prognose was dat er vanaf november geen maatregelen meer zouden zijn en dat zou heel mooi uitkomen. Voor de zekerheid planden we het prinsenbal in januari en dan konden we los…

 

De zoektocht naar de nieuwe hoogheden werd gestart, verschillende commissies gingen aan de slag met het organiseren van de activiteiten en ook het in elkaar zetten van de carnavalskrant is in volle gang. Maar juist nu we belangrijke beslissingen moeten nemen, zoals over de bekendmaking van de nieuwe hoogheden met de hints vooraf en over het drukken van de carnavalskrant, gelden er weer strengere maatregelen. Wat nu?

 

Carnaval verbroedert en daarom willen we juist met carnaval geen verschil maken tussen gevaccineerd, ongevaccineerd, genezen, getest, niet getest, en ook mensen met een verhoogd risico en/of angst moeten kunnen carnavallen zonder bang te zijn besmet te worden. Bij carnaval hoort gezelligheid, muziek, feest en de polonaise. Maar bij carnaval passen geen mondkapjes en 1,5 meter afstand. Bovendien past het bij carnaval om daags erna brak op te staan en weer door te gaan. Niet brak opstaan, een wattenstaaf in je neus en keel en thuis wachten op de uitslag. Wij gunnen onze nieuwe hoogheden een carnaval zonder zorgen en risico’s. Een wekenlang feest waar zij nog jaren over na zullen praten, evenals hun vele voorgangers. Het laatste wat wij willen is het risico dat een mooi feest als carnaval kan leiden tot een nieuwe Corona-brandhaard.

 

Wij hebben daarom besloten om onze activiteiten in januari; het prinsenbal, de receptie en de tonpraatavonden komend jaar nog niet door te laten gaan. Deze activiteiten vergen veel voorbereidingen en lopen nu het grootste risico op annulering door de geldende maatregelen. Wij vinden dit uiteraard ontzettend jammer voor de nieuwe hoogheden, die zich ook al volop aan het voorbereiden en verheugen waren op een mooi seizoen, maar nu een jaar langer hun geheim moeten bewaren. Hopelijk kunnen we het volgend jaar dubbel en dwars met hen inhalen.

 

De carnavalsdagen zijn laat in het seizoen, pas eind februari. Wij hebben geen glazen bol en weten niet hoe het er dan voor staat. We zullen later besluiten of het wel mogelijk is om het themabal op zaterdag 26 februari te organiseren. Tevens gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de carnavalsoptocht op dinsdag 1 maart. Als er iets georganiseerd kan worden, zal dit dus helaas zonder hoogheden zijn.

 

We willen geen verschil maken. Toch gaan we dat wel doen voor de jongste Ossedrijvertjes. Het is momenteel nog steeds mogelijk om activiteiten voor de kinderen tot 13 jaar te organiseren en wij hopen dan ook dat zij in februari hun verkleedkleren kunnen aantrekken om samen te feesten. Enkele leden zijn al vol enthousiasme begonnen met de voorbereidingen en de geplande jeugdactiviteiten zullen naar alle waarschijnlijkheid gewoon volgens de agenda plaatsvinden.

 

De tonpraatcommissie gaat exploreren of het mogelijk is om een tonpraatavond te organiseren in de zomerperiode, om toch nog een gezellige avond neer te kunnen zetten voor iedereen en hopelijk zonder al te veel coronabeperkingen.

 

We hopen dat jullie begrijpen, dat dit besluit, geen makkelijke was En wanneer neem je zo’n besluit? Neem je ze te vroeg (het is nog geen januari) of te laat (gezien de getroffen voorbereidingen en gemaakte afspraken)? Al met al moest er een keus gemaakt worden en hebben we dus in overleg met de nieuwe hoogheden en het bestuur dit weloverwogen besluit genomen.

 

 Wij houden jullie op de hoogte over de activiteiten in februari. En natuurlijk houden wij op oudejaarsdag onze jaarlijkse oliebollenverkoop. Binnenkort worden de bestelformulieren verspreid.

Tot 31 december!

 

Vriendelijke carnavalsgroet,

 

Bestuur CV De Ossedrijvers